Elektromobilność i paliwa alternatywne

Prowadzisz firmę która wykonuje zadania dla jednostek samorządu terytorialnego? Zapoznaj się z przepisami, które zaczną za chwilę obowiązywać. Od 1 stycznia 2022 roku ustawodawca nałożył na jednostki samorządu terytorialnego wymóg aby wykonywać lub zlecać wykonanie zadań publicznych podmiotom (zajmującym się komunikacją miejską,  wywozem odpadów komunalnych, obsługą logistyczną, przesyłkami, utrzymaniem ruchu, Więcej…