Prowadzisz firmę która wykonuje zadania dla jednostek samorządu terytorialnego?
Zapoznaj się z przepisami, które zaczną za chwilę obowiązywać.
Od 1 stycznia 2022 roku ustawodawca nałożył na jednostki samorządu terytorialnego wymóg aby wykonywać lub zlecać wykonanie zadań publicznych podmiotom (zajmującym się komunikacją miejską,  wywozem odpadów komunalnych, obsługą logistyczną, przesyłkami, utrzymaniem ruchu, itp), których udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów z instalacją CNG we flocie  użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Jednocześnie od 2025 r. wymagany udział pojazdów wzrośnie do 30%. Aktualny wyciąg z ustawy poniżej.

Dz.U.2021.110 t.j. | Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2021 r. do: 30 czerwca 2024 r.

Art. 68. [Udział pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów służbowych organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego]
1.Naczelny lub centralny organ administracji państwowej, o którym mowa w art. 34, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów wynosił co najmniej:
1) 10% – od dnia 1 stycznia 2022 r.;
2) 20% – od dnia 1 stycznia 2023 r.
2. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 1, zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, od dnia 1 stycznia 2022 r., wynosił co najmniej 10%.
3. Jednostka samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r., wykonuje lub zleca wykonywanie zadań publicznych, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

Kategorie: Aktualnosci